UBTECH Việt Nam vinh dự tham dự Fschools STEM Day 2023 với chủ đề “Innovations Change the World”,...