AI SUPER DESIGNER (SÁCH)

210,000

Sinh viên có thể học kiến thức thuật toán liên quan của Python trong khóa học này với sự trợ giúp của robot Yanshee. Bắt đầu từ những trường hợp điển hình thực tế, nó khởi tạo tư duy của học sinh về thuật toán và giúp học sinh học các thuật toán cơ bản như phương pháp sắp xếp, phép toán đệ quy, cây nhị phân, v.v. Việc học Python sẽ mở rộng tư duy và tầm nhìn của học sinh. , kích thích sự quan tâm mạnh mẽ của học sinh đối với thuật toán chương trình, đồng thời trau dồi thái độ học tập nghiêm túc và tỉ mỉ.

Phân Loại :
Cuốn 1
Cuốn 2
+ -3 more
Xóa lựa chọn
Chủ Đề
1
Yanshee và Python
2
Python cơ bản : Dạng dữ liệu
3
Python cơ bản : Biến và hàm số
4
Python cơ bản : Câu lệnh có điều kiện và vòng lặp
5
Thuật toán ma thuật
6
Xếp hạng
7
Trao quyền cho Yanshee
8
Tận hưởng niềm vui
9
"Trò chơi" vui vẻ
10
Phân chia và chinh phục
11
Thám tử
12
Mua sắm thông minh
13
Trang trại xoài
14
Robot thông minh
Tổng Quan
1
Cho phép sinh viên làm quen với Yanshee, hiểu về công nghệ AI và ngôn ngữ phát triển chính Python của công nghệ AI và phần mềm phát triển tích hợp PyCharm (dựa trên Python3.5), trải nghiệm quy trình lập trình đầu tiên Hello Yanshee và Blocky tích hợp sẵn của Yanshee và làm quen với Linux Raspberry OS.
2
Học về phân loại cơ sở dữ liệu, biên dịch chương trình "Giỏ hàng" và hiểu sâu hơn về các dạng dữ liệu.
3
Thông qua biên dịch 2 chương trình nhỏ để biết được cách sử dụng các biến và hàm số.
4
Thông qua việc biên soạn 2 chương trình tương tác để hiểu cách sử dụng và logic của câu lệnh có điều kiện và vòng lặp.
5
Hiểu các khái niệm chung về thuật toán, bao gồm độ phức tạp của thuật toán, độ phức tạp thời gian và tính ổn định.
6
Thông qua việc thi đấu để học về thuật toán sắp xếp bubble sorting và insertion sorting : Xếp hạng.
7
Thông qua hoạt động này, học cách sử dụng Python và các cảm biến để trao quyền cho Yanshee.
8
Học và hiểu thuật toán đệ quy theo trường hợp cuộc sống: hỏi đường và giải quyết các vấn đề thực tế.
9
Thông qua giải trí để luyện tập tư duy logic : Trò chơi 4 số và cây nhị phân.
10
Thông qua các cuộc thi của trường để hiểu sự công bằng của các cuộc thi và tìm hiểu phương pháp phân chia và chinh phục theo trường hợp cạnh tranh của trường: Lên lịch.
11
Thông qua trinh thám để học về liệt kê và xử lý ngôn ngữ tự nhiên : Tên trộm.
12
Tìm hiểu về các thuật toán knapsack và hình thành khái niệm tiêu dùng hợp lý theo trường hợp tiêu dùng: Mua sắm thích hợp.
13
Tìm hiểu về các thuật toán breadth-first search và hiểu các kênh đơn giản để tìm kiếm khách hàng theo trường hợp kinh doanh: Trang trại xoài.
14
Tìm hiểu nguyên tắc nhận dạng khuôn mặt và nhận dạng giọng nói của robot để hiểu các ứng dụng thực tế của các thuật toán trong AI và sử dụng công nghệ để hoàn thành các dự án.
Công Nghệ & Thuật Toán
1
2
Dạng dữ liệu
3
Biến và hàm số
4
Câu lệnh có điều kiện và vòng lặp
5
Khái niệm thuật toán
6
Các dạng thuật toán sắp xếp
7
8
Thuật toán đệ quy
9
Cây nhị phân và thuật toán đệ quy
10
Phân chia và chinh phục
11
Liệt kê và xử lý ngôn ngữ tự nhiên
12
Chương trình Knapsack
13
Breadth-first searches
14
Số Tiết
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
3
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
3