Warning: filemtime(): stat failed for /home/glamoutlet/domains/ubtechvietnam.com/private_html/.htaccess.bak in /home/glamoutlet/domains/ubtechvietnam.com/public_html/wp-includes/version.php on line 64
THE APPLICATION AND EXPLORATION OF AI (SÁCH) - UBTech Vietnam
THE APPLICATION AND EXPLORATION OF AI (SÁCH)

180,000200,000

Trong khóa học này, học sinh sẽ bắt đầu từ các ứng dụng điển hình của AI, hiểu sự phát triển và nguyên tắc của công nghệ AI, liên hệ với các ứng dụng cụ thể của công nghệ AI trong xã hội và cuộc sống, và suy nghĩ về cách AI có thể giúp con người nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc đời sống; thông qua việc ứng dụng AI, học sinh sẽ có thể triển vọng sự phát triển trong tương lai của xã hội. Nó sẽ mở rộng tư duy và tầm nhìn của học sinh, kích thích học sinh quan tâm đến việc khám phá chủ đề trí tuệ nhân tạo và thiết lập một cái nhìn đúng đắn về ứng dụng khoa học và công nghệ.

Phân Loại :
Cuốn 1
Cuốn 2
+ -3 more
Xóa lựa chọn