AI FANTASY ZOO (BOOK)

$170,000

This course adopts the method of teamwork to help students explore the methods of building different animal models and acquire the fundamental programming knowledge to simulate the behavior and manner of different animals. On the one hand, it helps the students understand things and solve problems from multi dimension. On the other hand, it strengthens students’ ability of team communication, expression and sharing.

Options
Book 1
Book 2
Clear selection
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Đề Tài
Sở thú ảo
Cái Miệng Lớn
Mắt mèo
"Lớp Hoạt động - Người bạn kỳ lạ: Cú"
Voi biết nói (1)
Con voi có thể nói (2)
Con chó thích vẫy đuôi
Cánh chim
"Lớp Hoạt động - Chúng ta khác nhau"
Cổ dài của hươu cao cổ
Xúc tu của ốc sên (1)
Xúc tu của ốc sên (2)
"Lớp Hoạt động - Cá kỳ diệu "
Rắn nhanh nhẹn
Khủng long (1)
Khủng long (2)
Nhà của bạn bè
"Lớp Hoạt động - Thư từ động vật "
Số Tiết
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
2
Tổng Quát
"Chủ đề này được thiết kế để giúp sinh viên hiểu mối quan hệ giữa động vật và môi trường, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, tìm hiểu về bộ điều khiển, cảm biến và servos được sử dụng trong khóa học này và tìm hiểu các thành phần cấu trúc khác nhau.
Điểm chính: Tìm hiểu về mối quan hệ giữa động vật và môi trường.
Tìm hiểu các thành phần trong uKit.
Điểm khó: Học cách sử dụng máy tính bảng để có được servo để xoay"
"Chủ đề này được thiết kế để giúp sinh viên tìm hiểu về hình dạng của servo trong uKit và phương pháp kết nối nó, học cách đặt góc servo và nâng cao kỹ năng khám phá của họ.
Các điểm chính: Tìm hiểu về cách thêm và xóa một mô-đun chương trình.
Học cách sử dụng servo.
Điểm khó: Xây dựng và lập trình mô hình"
"Chủ đề này được thiết kế để giúp học sinh biết rằng mèo có thể nhìn thấy vào ban đêm, tìm hiểu về các đặc điểm của đèn LED trong uKit và phương pháp nối dây cho nó, cũng như học cách sử dụng mô-đun chương trình cho đèn LED.
Điểm chính: Tìm hiểu các đặc điểm của đèn LED và cách đấu dây cho đèn LED.
Tìm hiểu cách sử dụng mô-đun chương trình cho đèn LED.
Điểm khó: Đặt ánh sáng cho đèn LED"
"Chuyên đề này được biên soạn nhằm giúp học sinh tìm hiểu về đặc điểm hình thái của loài cú và làm quen với tập quán sinh hoạt của chúng.
Điểm chính: Tìm hiểu về đặc điểm hình thái và tập quán sinh sống của loài cú.
Điểm khó: Nhận biết lợi ích của cú đối với con người
"Đề tài này được thiết kế nhằm giúp học sinh hiểu được chức năng của vòi voi và học cách sử dụng môđun để lập trình loa Bluetooth.
Điểm chính: Việc sử dụng mô-đun để lập trình loa Bluetooth.
Việc sử dụng mô-đun Wait for X Seconds.
Điểm khó: Hiểu ý nghĩa của ""Chờ trong X giây"""
"Chuyên đề này nhằm giúp các em học sinh biết được đặc điểm chuyển động của vòi voi và cách nối hai servo.
Điểm chính: Nhận biết đặc điểm chuyển động của thân cây.
Tìm hiểu về cách kết nối hai Servos.
Điểm khó: Học lập trình thân cây di chuyển lên, xuống, sang trái, sang phải"
"Chủ đề này được thiết kế để giúp sinh viên tìm hiểu về cách con chó di chuyển đuôi theo những tâm trạng khác nhau và học cách sử dụng mô-đun Lặp lại Vài lần và mô-đun Khởi động lại.
Các điểm chính: Tìm hiểu về cách con chó di chuyển đuôi trong các tâm trạng khác nhau.
Học cách sử dụng mô-đun Lặp lại Vài lần.
Tìm hiểu cách sử dụng mô-đun Khởi động lại.
Điểm khó: Lập trình cho chú chó mô hình vẫy đuôi"
"Đề tài này được thiết kế nhằm giúp học sinh tìm hiểu về các đặc điểm của các loài chim thích hợp để bay và học cách sử dụng cảm biến cảm ứng.
Điểm chính: Tìm hiểu về các đặc điểm của loài chim thích hợp để bay.
Học cách sử dụng cảm biến cảm ứng.
Trở nên thành thạo khi sử dụng mô-đun Khởi động lại.
Điểm khó: Học cách sử dụng mô-đun Trạng thái cảm biến cảm ứng"
"Chủ đề này được thiết kế để giúp học sinh biết các đặc điểm vật lý của sáu loài động vật và thấy các ứng dụng của servo, đèn LED, loa Bluetooth và cảm biến cảm ứng.
Điểm chính: Nắm vững các chức năng của bộ điều khiển, servos, cảm biến cảm ứng và đèn LED trong bộ và các mô-đun chức năng độc quyền.
Điểm khó: Sử dụng bộ điều khiển, servos, cảm biến cảm ứng và đèn LED trong bộ sản phẩm để cải thiện mô hình động vật
"Chủ đề này được thiết kế để giúp học sinh tìm hiểu về mối quan hệ giữa chiếc cổ dài của hươu cao cổ với điều kiện sống của nó và học cách sử dụng kết hợp các loại servo.
Các điểm chính: Tìm hiểu về mối quan hệ giữa hươu cao cổ và môi trường.
Học cách sử dụng kết hợp hai Servos.
Điểm khó: Học cách sử dụng chức năng ghi âm"
"Chủ đề này được thiết kế nhằm giúp học sinh tìm hiểu về chức năng của các xúc tu của ốc sên và học cách sử dụng mô-đun Vòng lặp.
Điểm chính: Tìm hiểu về chức năng của các xúc tu của ốc sên.
Tìm hiểu cách sử dụng mô-đun Lặp lại ... Thời gian.
Điểm khó: Phân biệt vòng lặp xác định và vòng lặp không xác định;Hiểu vòng lặp logic."
"Đề tài này được thiết kế nhằm giúp học sinh trở nên thành thạo trong việc sử dụng cảm ứng.
Các điểm chính: Học cách sử dụng cảm biến cảm ứng.
Trở nên thành thạo trong việc sử dụng mô-đun Khởi động lại chương trình.
Điểm khó: Học cách sử dụng cảm biến cảm ứng"
"Chủ đề này được thiết kế nhằm giúp học sinh tìm hiểu về vai trò của vây trong bơi lội và học cách thiết kế và cải tiến một mô hình cá.
Điểm chính: Tìm hiểu về vai trò của vây trong bơi lội.
Điểm khó: Thiết kế cá mô hình
"Chuyên đề này được thực hiện nhằm giúp học sinh tìm hiểu về tập quán sinh sống của loài rắn và làm quen với chức năng và ứng dụng của cảm biến hồng ngoại.
Điểm chính: Tìm hiểu về cách rắn bắt mồi.
Tìm hiểu các đặc điểm bên ngoài và ứng dụng của cảm biến hồng ngoại phạm vi và cách kết nối nó.
Điểm khó: Hiểu ý nghĩa của môđun if ... then"
"Chủ đề này được thiết kế để giúp học sinh tìm hiểu về cách đi bộ của một con khủng long hai chân và một con khủng long bốn chân lớn.
Điểm chính: Tìm hiểu về cách đi bộ của khủng long bốn chân.
Xây dựng mô hình khủng long và lập trình cho khủng long mô hình đi bộ.
Điểm khó: Lập trình mô hình khủng long đi lại bằng bốn Servos"
"Chủ đề này được thiết kế để giúp học sinh học cách sử dụng cảm biến âm thanh.
Điểm chính: Tìm hiểu các ứng dụng của cảm biến âm thanh.
Điểm khó: Biết cách sử dụng cảm biến âm thanh"
"Chủ đề này được thiết kế nhằm giúp học sinh tìm hiểu về điều kiện sống của các loài động vật khác nhau và học cách thiết kế và xây dựng một mô hình.
Điểm chính: Tìm hiểu về điều kiện sống của động vật.
Học cách thiết kế và xây dựng một mô hình sáng tạo.
Điểm khó: Học thiết kế và xây dựng một mô hình sáng tạo
"Chủ đề này được thiết kế nhằm giúp học sinh hiểu rằng điều kiện sống của động vật có liên quan mật thiết đến hoạt động của con người, đồng thời tăng cường khả năng ngôn ngữ, kỹ năng thực hành và khả năng làm việc với đồng loại.
Điểm chính: Hiểu được điều kiện sống của động vật có quan hệ mật thiết với hoạt động của con người.
Điểm khó: Cải thiện kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và thực hành.