AI SMART LIFE (BOOK)

$180,000

Students in the course can observe and understand the working principle and application scenarios of various common sensors, including sound sensor, infrared sensor, temperature and humidity sensor, touch sensor, infrared distance sensor, etc. In the form of group cooperation, students would comprehensively use the knowledge to build models and understand the functions of the models. They would complete multiple practical projects such as intelligent trash can, intelligent garden, intelligent clothes hanger, intelligent sweeper, and understand the changes of life made by science and technology. This would maintain and develop students’ curiosity and enthusiasm for artificial intelligence, cultivate students’ creativity, skills of team cooperation and communication.

Options
Book 1
Book 2
Clear selection
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Đề Tài
Hiểu biết sơ bộ về một cuộc sống thông minh
Đèn bàn thông minh
Quạt thông minh
Thùng rác thông minh
Lớp hoạt động - Sửa đổi đồ đạc
Vườn thông minh của tôi
Giàn phơi quần áo thông minh
Lớp học hoạt động - AI của tôi, Nhà của tôi
Máy hát
Ringer thông minh
Xe Quét Đường Thông Minh
Trợ lý Cảnh sát Giao thông
Lớp hoạt động - Cảm biến
Cửa điện
Phân loại cánh tay robot
Lớp hoạt động - Công nghệ AI
Số Tiết
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
Tổng Quát
Lớp học này được thiết kế để giúp sinh viên nhận ra những lợi thế của một cuộc sống thông minh, học cách lắp đặt các khối xây dựng khác nhau, hiểu các đặc điểm của bộ điều khiển và servo và phát triển niềm yêu thích với khoa học
Các điểm chính:Hiểu cuộc sống thông minh
Điểm khó:Hiểu các đặc điểm của Servos
Lớp học này được thiết kế để giúp sinh viên hiểu các đặc điểm của cảm biến âm thanh và nguyên lý hoạt động của đèn LED nhiều màu
Điểm chính: Cài đặt đèn LED
Điểm khó: Viết chương trình đèn bàn thông minh
Lớp học này được thiết kế để giúp sinh viên hiểu nguyên lý của cảm biến hồng ngoại, học cách sử dụng cảm biến hồng ngoại và nâng cao nhận thức về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường
Điểm chính: Nguyên lý và ứng dụng của cảm biến hồng ngoại
Điểm khó: Viết chương trình quạt thông minh
Lớp học này được thiết kế để giúp sinh viên học cách sử dụng cảm biến siêu âm, thành thạo lập trình PRP (pose-record-play) của servos và phát triển tình yêu đối với môi trường và tinh thần đổi mới
Các điểm chính: Việc sử dụng cảm biến siêu âm;Lập trình PRP của servos
Điểm khó khăn: Chế độ góc của Servos
Lớp học này được thiết kế để giúp học viên học thiết kế các mô hình đồ nội thất và tăng khả năng thiết kế các mô hình
Điểm chính: Thiết kế của các mẫu đồ nội thất
Điểm khó: Việc xây dựng các mô hình nội thất
Lớp học này được thiết kế để giúp sinh viên hiểu các ứng dụng của cảm biến độ sáng, học cách sử dụng cảm biến độ sáng và phát triển nhận thức về việc gần gũi với thiên nhiên và chăm sóc hoa và cây cối
Điểm chính: Việc sử dụng kết hợp các cảm biến độ sáng
Điểm khó khăn: Lập trình các hành động cho Servos
Lớp học này được thiết kế để giúp sinh viên hiểu các ứng dụng của cảm biến nhiệt độ và độ ẩm, học cách sử dụng cảm biến nhiệt độ và độ ẩm, đồng thời đánh giá cao sự tiện lợi mà trí thông minh đã mang lại cho cuộc sống
Điểm chính: Việc sử dụng cảm biến nhiệt độ và độ ẩm
Điểm khó: Khái niệm "và"
Lớp học này được thiết kế nhằm giúp sinh viên hiểu được các ứng dụng của tự động hóa gia đình trong cuộc sống, học cách tạo ra các mô hình kết hợp mới, nâng cao ý thức yêu thương gia đình và nâng cao chất lượng công nghệ của ngôi nhà
Điểm chính: Những ứng dụng của tự động hóa nhà trong cuộc sống
Điểm khó: Sử dụng sáng tạo và kết hợp các mô hình trong các kịch bản chức năng
Lớp học này được thiết kế để giúp sinh viên hiểu các đặc điểm và chức năng của loa Bluetooth, làm quen với mô-đun giai điệu và phát triển khả năng âm nhạc của họ
Điểm chính: Việc sử dụng loa Bluetooth
Điểm khó: Viết âm sắc
Lớp học này được thiết kế để giúp sinh viên hiểu chức năng "Phát âm thanh" của loa Bluetooth và chức năng "Biểu hiện hiển thị" của đèn LED, thành thạo việc sử dụng kết hợp đèn LED và Bluetooth, đánh giá cao sự tiện lợi và vẻ đẹp mà công nghệ đã mang lại cho cuộc sống, phát triển khả năng sáng tạo và nâng cao kiến thức của một số ngành học
Điểm chính: Việc sử dụng kết hợp đèn LED và loa Bluetooth
Điểm khó: Viết chương trình đổ chuông
Lớp học này được thiết kế để giúp học sinh học cách lái xe quét đường thông minh và phát triển thói quen không xả rác.Các điểm chính: Việc sử dụng kết hợp các Servos.Tránh chướng ngại vật của máy hút bụi rô bốt
Điểm khó: Chỉ đạo của xe quét
Lớp học này được thiết kế để giúp sinh viên nhận ra cách sử dụng kết hợp các Servos, nắm vững phương pháp kêu gọi các chương trình hành động và phát triển thói quen tốt trong việc tuân thủ luật lệ giao thông
Các điểm chính: Việc sử dụng kết hợp các Servos
Điểm khó: Lập trình tín hiệu tay của cảnh sát giao thông
Lớp học này nhằm giúp học sinh nhận biết các cảm biến thường gặp trong cuộc sống và nâng cao khả năng nhận thức
Điểm chính: Các ứng dụng của các cảm biến phổ biến
Điểm khó: Tóm tắt các ứng dụng của cảm biến
Lớp học này được thiết kế để giúp sinh viên học cách đặt góc của Servos, nắm vững cách sử dụng khối chức năng "lặp lại ... cho đến khi ..." và phát triển tư duy logic
Các điểm chính: Đặt góc của Servos.Sự hiểu biết về khối chức năng "lặp lại ... cho đến khi ..."
Điểm khó: Lập trình cửa điện
Lớp học này được thiết kế để giúp sinh viên hiểu nguyên tắc đằng sau cách ánh sáng hồng ngoại có thể phân biệt giữa đen và trắng, đồng thời phát triển mối quan hệ mạnh mẽ với công nghệ
Các điểm chính: Sự hiểu biết về nguyên lý đằng sau cách ánh sáng hồng ngoại phân biệt giữa đen và trắng
Điểm khó khăn: Việc gỡ lỗi các chương trình cho một cánh tay robot phân loại
Lớp học này được thiết kế để giúp học sinh học cách tự xây dựng và lập trình các mô hình cũng như nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của mình
Các điểm chính: Sử dụng tổng hợp kiến thức về cảm biến
Điểm khó: Việc thiết kế và xây dựng mô hình